Apfelroute i Apple, czyli spór z jabłkowym logiem w centrum.

W dzisiejszym świecie wiele log firm jest bardzo podobnych, a czami nawet skopiowanych. Czasami kończy się to sporem dwóch firm. Dzisiaj Apple oskarżyło niemiecką turystyczną ścieżkę rowerową Apfelroute (de. Jabłkowa ścieżka) o stworzenie loga myląca podobnego do loga amerykańskiego giganta. Logo Apfelroute zostało zarejestrowane w niemeckim Biurze Patentów i Znaków Towarowych w 2018 roku. Do…

Reklamy