REGULAMIN KONKURSU „PLAGA UDOSTĘPNIEŃ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Organizatorem konkursu jest serwis Frujit zwany dalej Organizatorem.

§2. Organizator zoobowiązuje się do przekazania nagrody zwycięzcy zgodnie z Kodeksem cywilnym i §4 rozdziału III tego regulaminu.

§3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP) za pomocą strony https://frujit.fanlink.to/konkurs_plagueinc-ios zwanej dalej Stroną konkursową.

§4. „Plaga udostępnień” jest losowaniem zwanym dalej Konkursem.

§5. Uczestnikiem jest osoba, która wykona zadania konkursowe zawarte w §2 w rozdziale V.

§6. Konkurs trwa od godziny 0:00 dnia 1 kwietnia 2019 roku  do godziny 23:59 dnia 7 kwietnia 2019 roku.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

§1. Warunkami uczestnictwa jest:

 • Uczestnik musi zamieszkiwać tereny Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Uczestnik posiada urządzenie z systemem iOS 9.3 lub nowszym,
 • Uczestnik posiada konto w serwisie Facebook i Messenger.

§2. Z uczestnictwa wyłączeni są użytkownicy, którzy:

 • Nie wykonali zadań konkursowych,
 • Nie podali lub podali niepełne dane potrzebne do komunikacji z Uczestnikiem,
 • Niespełniają wymogów uczestnictwa zawartych w §1 rozdziału II.

III. NAGRODA

§1. Nagrodą jest 1 kod dający darmowy dostęp do gry Plague Inc. dla użytkowników iOS.

§2. Zwycięzcą jest osoba, która została wylosowana. Jest 1 zwycięzca.

§3. Losowanie odbywa się za pomocą komputera.

§4. Warunkami otrzymania nagrody są:

 • Wylosowanie uczestnika w losowaniu,
 • Podanie pełnych danych potrzebnych do komunikacji,
 • Spełnienie wymagań zawartych w §1 rozdziału II.
 • Wykonanie zadań konkursowych zawartych w §2 w rozdziale V.

§5. Zwycięzca zostanie poinformowany o zwycięstwie przez e-mail i Messenger.

§6. W przypadku nie zgłoszenia się Zwycięzcy w ciągu 4 dni od wysłania wiadomości nagroda nie zostaje przyznana nikomu, a losowanie odbywa się ponownie.

§7. W losowaniu nie musi paść wygrana.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§1. Organizator zoobowiązuje się do nie przechowywania danych Uczestnika i nie podawania ich firmom trzecim.

§2. Na czas trwania konkursu dane Uczestnika są administrowane przez serwis Frujit.

§3. Adminstrowanymi danymi są:

 • Imię i nazwisko,
 • E-mail,
 • Konto Facebook i Messenger.

V. PRZEBIEG KONKURSU

§1. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik wykonuje zadania zawarte na Stronie konkursowej zawartej w §3 w rozdziale I.

§2. Zadaniami konkursowymi jest:

 • Udostępnienie strony Frujit News (frujit.blog) na profilu Uczestnika,
 • Zasubskrybowanie kanału Frujit na Messenger.

§3. W razie wygranej Uczestnik zgadza się na udostępnienie na profilach Frujit jego:

 • Imienia i nazwiska,
 • Zdjęcia profilowego na Facebook.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1. Wykonując zadania konkursowe Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.

§2. Organizator zastrzega sobie modyfikowanie Regulaminu na korzyść Uczestnika.

§3. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§4. Opis i więcej informacji o Konkursie znaleźć można na stronie https://frujit.blog/2019/03/31/organizujemy-losowanie-a-w-nim-do-wygrania-plague-inc-na-ios/.

§5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

 

Reklamy